ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Blog

Διεθνείς Σχέσεις και Covid-19: Το τέλος του «τέλους της Ιστορίας»;

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, ο Francis Fukuyama δημοσίευσε ένα άρθρο στο περιοδικό The National Interest, το 1989, με τον τίτλο “The End of History?”( Fukuyama, 1989). Η βασική ιδέα του Fukuyama ήταν ότι με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου η εξέλιξη των κοινωνικοπολιτικών ιδεών έφθασε στο τελευταίο ιστορικό της στάδιο και, επομένως, η δυτική, φιλελεύθερη, κοσμική δημοκρατία αποτελεί το τελευταίο στάδιο των οικονομικών συστημάτων (Fukuyama, 1989). 

30 July 2021

Διαχείριση Έργων – Παραγόµενη Αξία του Έργου

Σήµερα η ακριβής και η διαρκής ενηµέρωση και πληροφόρηση στον επιχειρησιακό τοµέα κρίνεται αναγκαία πολύ περισσότερο από το παρελθόν. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ύπαρξη ολοένα και πιο σύνθετων και πολυάριθµων projects, τα οποία συχνά είναι και αλληλένδετα µεταξύ τους (έργα µε πολλές WBS δραστηριότητες, εικονικά γραφεία, πλατφόρµες διαφορετικής τεχνολογίας κ.ά.).

30 July 2021

Πιστεύουμε στο Coaching

Τα τελευταία χρόνια, η αναγνώριση του ανθρώπινου παράγοντα αυξάνεται και αποτελεί, ίσως, τον πιο σημαντικό πόρο κάθε επιχείρησης. Η απόδοση των εργαζομένων μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών καλής ποιότητας και κατά συνέπεια τη δημιουργία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που είναι ο τελικός στόχος. Σε αυτό το πλαίσιο, η βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων είναι ένας κρίσιμος παράγοντας, καθώς όλες οι εταιρείες επιδιώκουν να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων με διάφορους τρόπους. Ως εκ τούτου, είναι κατανοητό ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το βασικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στη βιωσιμότητα και στην ανάπτυξη του οργανισμού. Για αυτούς τους λόγους, η υιοθέτηση διαφόρων μεθόδων συμβουλευτικής είναι, για όλες τις εταιρείες, κάτι παραπάνω από αναγκαιότητα.

24 July 2021

Η Δύναμη και ο Ρόλος της Επικοινωνίας στη Σύγχρονη Εποχή

Η ικανότητα του να μπορεί κάποιος να επικοινωνεί αποτελεσματικά είναι μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες στη ζωή ενός ατόμου. Η επικοινωνία είναι η μεταφορά πληροφορίας που στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της πραγματικότητας.

17 July 2021
NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe