ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Ένα ακόμη επιστημονικό Success Story του New York College


26 October 2021
Ένα ακόμη επιστημονικό Success Story του New York College

Το επιστημονικό δυναμικό του New York College συνεχίζει την διεθνή του παρουσία στα επιστημονικά δρώμενα. Συγκεκριμένα, στο έγκυρο διεθνές περιοδικό Safety Science δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο “Old” and “new” safety thinking: Perspectives of aviation safety investigators - Η Συμβολή της Αντίληψης Επικινδυνότητας και της Επικοινωνίας αυτής σε Αεροπορικά Συμβάντα Ασφαλείας, το οποίο αναφέρεται στον ρόλο περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στην ασφάλεια των πτήσεων.

Από το New York College στην ερευνητική ομάδα μετέχουν ο Δημήτριος Χιόνης, ο οποίος μάλιστα μετέχει στο πρόγραμμα διδακτορικών  του Κολλεγίου σε συνεργασία με το University of Bolton, αλλά και η Head του Τμήματος Ψυχολογίας Dr. Antonia Svensson.

Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ  https://doi.org/10.1177/03611981211051617

Ακολουθεί περίληψη στα ελληνικά:

Αν και η αποτελεσματική διαχείριση επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια των καθημερινών εργασιών βασίζεται στην αντίληψη της επικινδυνότητας και στην επικοινωνία της, η αεροπορική βιομηχανία δεν έχει εξετάσει συστηματικά τη συμβολή αυτών των δύο οντοτήτων στα συμβάντα ασφάλειας. Αυτή η μελέτη ανέλυσε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα αναφορών διερεύνησης συμβάντων ασφαλείας για να προσδιορίσει τον βαθμό στον οποίο η αντίληψη επικινδυνότητας, η επικοινωνία της και οι παράγοντές τους έχουν επηρεάσει συνολικά και σε διάφορα στάδια λειτουργίας πτήσης των διερευνηθέντων γεγονότων, καθώς και για να εξετάσει εάν η συνεισφορά τους έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Η ανάλυση 140 αναφορών έδειξε ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρέασαν την αντίληψη της επικινδυνότητας και την επικοινωνία της πιο συχνά, ενώ συναισθηματικοί και φυσιολογικοί παράγοντες βρέθηκαν στο δείγμα με πολύ χαμηλές συχνότητες. Επίσης, η αντίληψη επικινδυνότητας, η επικοινωνία της και οι παράγοντές τους δεν εμφανίστηκαν με την ίδια συχνότητα στα διάφορα στάδια της πτήσης και παρατηρήθηκαν μερικές παραλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Η αεροπορική βιομηχανία θα μπορούσε να εξετάσει τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης για να κατευθύνει τις προσπάθειές της προς τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων παραγόντων που σχετίζονται με την αναποτελεσματική αντίληψη επικινδυνότητας και την επικοινωνία της. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη συμπερίληψη αντίστοιχων παραγόντων στα συστήματα αναφοράς ασφάλειας, τις μεθόδους έρευνας και τις αναλύσεις και, πιθανώς, μια προσαρμοσμένη προσέγγιση στα διάφορα στάδια πτήσης και στοχευμένες παρεμβάσεις ενημερότητας σχετικά με την επικινδυνότητα.

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe