ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων πληροφορικής (επιδοτούμενη πρακτική άσκηση)


16 July 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων πληροφορικής (επιδοτούμενη πρακτική άσκηση)

Το Κε.Δι.Βι.Μι.2 New York College A.E. ενημερώνει εταιρείες πληροφορικής σχετικά με την ανακοίνωση δύο προγραμμάτων ΕΣΠΑ (2014-2020):

Αντικείμενο της Δράσης: η υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που περιλαμβάνει συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση στον κλάδο των ΤΠΕ και απευθύνεται ανέργους/ες εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ:

 1. ηλικίας 25 έως 29 ετών ή/και
 2. ηλικίας 30 έως 45 ετών

πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν και πιστοποιηθούν σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

 1. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού.
 2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών.
 3. Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων. 

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Αναβάθμιση προσόντων, Ανάπτυξη δεξιοτήτων, Πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων των ανέργων που διευκολύνουν την ένταξή/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας
 • Σύνδεση του αντικειμένου κατάρτισης με τις πραγματικές και σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες των καταρτιζόμενων.
 • Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα επωφελούνται από την τοποθέτηση σε επιδοτούμενη θέση πρακτικής άσκησης των ανέργων, χωρίς καμία επιβάρυνση και την πιθανή αξιοποίησή τους σε θέσεις απασχόλησης, μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα ενός από τα αντικείμενα κατάρτισης.

     Για τη θεωρητική κατάρτιση ο άνεργος επιδοτείται με 5€/ώρα και συνολικά με 2.000€.

 • Πρακτική άσκησηon the job training - σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας, συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Η ημερήσια διάρκεια είναι έξι (6) ώρες έως και 5 ημέρες την εβδομάδα και δεν μπορεί να υπερβεί τους 3 μήνες.

Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για την εταιρεία, καθώς η αμοιβή αλλά και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των καταρτιζόμενων καλύπτεται από το πρόγραμμα.

Για την πρακτική άσκηση ο άνεργος επιδοτείται συνολικά με 800€.

 • Τις Υπηρεσίες Υποστήριξης / Mentoring

    Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγησή του ωφελούμενου για την επιλογή αντικειμένου κατάρτισης κατά την πρακτική άσκηση, από εξειδικευμένα στελέχη του παρόχου κατάρτισης.

 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν Επιχειρήσεις, οργανισμοί και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στις οποίες δε συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα, με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας:

ΚΑΔ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

61

Τηλεπικοινωνίες

62

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 

63

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

Εναλλακτικά, όσες έχουν τουλάχιστον μία θέση πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο συναφές με τις ειδικότητες του κλάδου ΤΠΕ και αποδεικνύεται από τον κωδικό ειδικότητας του εργαζομένου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Εάν επιθυμείτε την αξιοποίηση του προγράμματος, θα πρέπει να συμπληρώσετε και μας αποστείλετε τη συνημμένη «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Επισημαίνουμε ότι η «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» δε δεσμεύει την επιχείρηση. Δέσμευση θα υπάρξει μετά την επιλογή των καταρτιζομένων και την υπογραφή τριμερούς σύμβασης (πάροχος κατάρτισης, ωφελούμενος, επιχείρηση πρακτικής άσκησης) και κώδικα δεοντολογίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας, προκειμένου να διερευνήσουμε την αξιοποίηση του προγράμματος προς όφελος της επιχείρησής σας.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 210 32 25 961 ή αποστείλτε μήνυμα: adminkdvm2@nyc.gr

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe