ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Blog

Δεξιότητες που απαιτούνται για τις επιχειρήσεις του μέλλοντος. Ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ένας αυξανόμενος αριθμός ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και συμβούλων επιχειρήσεων διεξάγουν έρευνες σχετικά με την αναζήτηση του επιθυμητού συνόλου δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτουν οι μελλοντικοί πολίτες,  ώστε να επιτύχουν στον μελλοντικό κόσμο των επιχειρήσεων. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να κατανοήσουν τις τάσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου και να ενσωματώσουν στα προγράμματά τους σύγχρονα μαθήματα, σεμινάρια και μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, προκειμένου η τωρινή γενιά, αλλά και οι επόμενες γενιές να αντιμετωπίσουν το τρέχων VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) επιχειρηματικό περιβάλλον.

23 June 2022

Τι είναι η πειραματική έρευνα; Πώς μπορεί να διεξαχθεί στον τομέα της Ψυχολογίας;

Ο τομέας της ψυχολογίας είναι ένας πολύ ευρύς τομέας με πολλά μικρότερα υπό-πεδία. Κάθε ψυχολόγος μπορεί να εξειδικευτεί σε οποιαδήποτε από αυτές τις υποδιαιρέσεις μέσω της διεξαγωγής έρευνας και μέσω πρόσθετης εκπαίδευσης. Ένας από τους πιο εξέχοντες και επιδραστικούς τομείς της ψυχολογίας είναι η ερευνητική ψυχολογία.  Οι ερευνητικοί ψυχολόγοι  μελετούν ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορικών θεμάτων μεταξύ ανθρώπων και ζώων, συμπεριλαμβανομένων της αίσθησης, της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της νόησης και του συναισθήματος.  Οι πειραματικοί ψυχολόγοι χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων και την εκτέλεση της έρευνας.  Βέβαια, όλοι οι ψυχολόγοι μπορούν να θεωρηθούν ερευνητές, καθώς η έρευνα βρίσκεται στον πυρήνα της ψυχολογίας.  

 

06 June 2022
NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe