ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ: Τι απαιτούν οι προκλήσεις Σήμερα… και Αύριο


19 January 2022
Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς, Πρύτανης New York College, Iδρυτής του Executive MBA και του μεταπτυχιακού Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ)
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ: Τι απαιτούν οι προκλήσεις Σήμερα… και Αύριο

Η επιτυχημένη καριέρα, με την έννοια της εξέλιξης στη διοικητική ιεραρχία των επιχειρήσεων και οργανισμών, προφανώς απαιτεί επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες που αφορούν την επαγγελματική εξειδίκευση, όπως για παράδειγμα οι πωλήσεις, τα λογιστικά, τα χρηματοοικονομικά, η ιατρική και η μηχανολογία. Αυτές όμως οι γνώσεις και οι ικανότητες αποτελούν προαπαιτούμενο ή ‘’αναγκαία συνθήκη’’ για την επιτυχημένη καριέρα.

Σύμφωνα με τη κοινή λογική αλλά και τις έρευνες, η επιτυχημένη καριέρα του στελέχους εξαρτάται στις σημερινές συνθήκες και πολύ περισσότερο στο μέλλον, από τις δυνατότητες των στελεχών να ασκούν αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία. Για παράδειγμα, ένας εξαιρετικός πωλητής δεν θα μπορούσε να είναι επιτυχημένος διευθυντής πωλήσεων χωρίς την άσκηση αποτελεσματικού μάνατζμεντ και αποτελεσματικής ηγεσίας. Ένας εξαιρετικός γιατρός δεν θα είναι επιτυχημένος διευθυντής κλινικής χωρίς να διαθέτει τις ικανότητες και τις αρετές  που απαιτεί η αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία της μονάδας του. Το ίδιο και για έναν επιχειρηματία, δεν αρκούν οι επιχειρηματικές ιδέες αφού η υλοποίηση τους απαιτεί να διοικεί και να ηγείται αποτελεσματικά.

Οι διοικητικές και ηγετικές ικανότητες που είναι κρίσιμες για την επιτυχημένη καριέρα των στελεχών αφορούν διοικητικούς και ηγετικούς ρόλους, όπως η έμπνευση μέσω οράματος, η διαμόρφωση στρατηγικής, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος, η παρακίνηση των συνεργατών, η ανάπτυξη της ομάδας, η επιλογή, καθοδήγηση και η ανάπτυξη συνεργατών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αλλαγών (πίνακας 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Έμπνευση μέσω οράματος
 • Διαμόρφωση στρατηγικής
 • Προγραμματισμός και έλεγχος
 • Αξιολόγηση και ανάπτυξη συνεργατών
 • Χτίσιμο ομάδας
 • Διαμόρφωση κουλτούρας
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση αλλαγών
 • Επιρροή προς τα πάνω
 • Καθοδήγηση- ενθάρρυνση συνεργατών
 • Επικοινωνία πειθώ
 • Λήψη αποφάσεων-επίλυση προβλημάτων
 • Πρόδραση- προνοητικότητα
 • Αμφιδεξιόττητα- πολυτροπία
 • Ευελιξία- προσαρμοστικότητα
 • Συνεχή μάθηση
 • Συναισθηματική νοημοσύνη

Πέραν όμως αυτών, απαιτούνται και κάποιες κρίσιμες γενικές ικανότητες ή μετά- ικανότητες, όπως η δημιουργική λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία και η πειθώ, η πρόδραση και η προνοητικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία, η αμφιδεξιότητα, η ορθή νοοτροπία, η συστημική σκέψη και η ικανότητα συνεχούς μάθησης.

Η ανάπτυξη όλων των προηγουμένων ικανοτήτων του στελέχους προϋποθέτουν όμως και μια σειρά κρίσιμων στοιχείων του χαρακτήρα ή προσωπικές αρετές, όπως η αυτογνωσία, η αυτοπεποίθηση, η θέληση και το προσωπικό όραμα, οι ξεκάθαρες αξίες, η επιμονή, η ανθεκτικότητα, η ακεραιότητα, το θάρρος και το κουράγιο (πίνακας 2). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.: ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ

 • Θέληση
 • Προσωπικό όραμα
 • Ξεκάθαρες αξίες
 • Αυτογνωσία
 • Αυτοκυριαρχία
 • Ακεραιότητα
 • Ταπεινότητα
 • Θάρρος-τόλμη
 • Ανθεκτικότητα
 • Αυτοπεποίθηση

Όλες οι ικανότητες καθώς και οι  αρετές που συμβάλλουν στην αποτελεσματική άσκηση του Μάνατζμεντ και της Ηγεσίας και μέσω αυτών στην επιτυχημένη καριέρα των στελεχών, δεν είναι έμφυτες άλλα επίκτητες. Πρακτικά αυτό σημαίνει οτι αναπτύσσονται μέσω της εκπαίδευσης, των εμπειριών και της εξάσκησης. Άλλωστε ο Αριστοτέλης υποστήριξε οτι η αρετή είναι συνήθεια. Δηλαδή, αν επαναλαμβάνουμε μια συμπεριφορά, αποκτούμε την αντίστοιχη αρετή.

Είναι προσωπική ευθύνη του κάθε στελέχους να αναπτύξει όσα αναφέρθησαν. Στα πλαίσια αυτής της ευθύνης, τοποθετούνται και οι επιλογές για την εκπαίδευση του στις Διοικητικές και Ηγετικές ικανότητες.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Executive MBA και MSc in Human Resource Management τόσο μέσω του περιεχομένου τους, όσο και μέσω των πρωτοποριακών μεθόδων εκπαίδευσης, εστιάζουν ιδιαίτερα στις Διοικητικές και Ηγετικές ικανότητες και αρετές προσφέροντας τα εφόδια στα στελέχη για μια επιτυχημένη καριέρα. 

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe