ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1

Ευρωπαϊκή Πολιτική και το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

Διαχείριση Εθνικών και Διεθνών Κρίσεων: Από τη Θεωρία στην Πράξη
Σύγκρουση Συμφερόντων και Κρίσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3

Θέματα Ασφάλειας και Άμυνας Εθνικού Ενδιαφέροντος

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4

ΗΠΑ – Ελλάδα – Τουρκία: το Γεωπολιτικό Τρίγωνο, οι Προκλήσεις Ασφαλείας
και οι Ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5

Θρησκεία και Διεθνής Πολιτική:
Ο Ρόλος των Θρησκειών στις Γεωπολιτικές Εξελίξεις στην Παγκόσμια Σκακιέρα

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6

Διπλωματία και Διαπραγματεύσεις:
«Πόλεμος» Ανακοινώσεων και Στρατηγική Επικοινωνίας

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7

Ψυχολογικός Πόλεμος - Μέσα Ενημέρωσης και Προπαγάνδα ως μέσα
Υβριδικού Πολέμου σε Μέση Ανατολή, Βαλκάνια και ΝΑ Μεσόγειο