• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Ασημάκης Πατσώνης

Ο κ. Πατσώνης κατέχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από την ΑΣΣΟΕ και MBA από το Πανεπιστήμιο του Dedroit στο Michigan των ΗΠΑ. Έχει πάνω από 28 χρόνια εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο, ειδικότερα στην εκπαίδευση του μεσαίου και ανώτατου στελεχιακού προσωπικού μεγάλων πολυεθνικών για τις συνολικές διαδικασίες του ομίλου. Η εμπειρία του στη διαχείριση έργων είναι εξίσου μεγάλη. Έχει συμμετάσχει σε έργα υλοποίησης λογισμικού SAP σε πολυεθνικές εταιρείες, όπως η Mobil Oil και η BP plc παγκοσμίως. Ακόμη, ήταν επικεφαλής σε έργα μεγάλης κλίμακας για την ανάλυση των σημείων αναφοράς, την ενσωμάτωση, τη βελτίωση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε θέματα marketing της επιχείρησης πετρελαίου μέσω του ανασχεδιασμού και της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών. Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει μαθήματα επιχειρηματικής διαχείρισης και διαχείρισης έργων για φοιτητές προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και επαγγελματικών προσόντων.