ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
*Ημερομηνία Γέννησης

Με την αποστολή αυτού του εντύπου συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
Mastering Program CSAP (Certified Systemic Analyst Professional)

Mastering Program CSAP (Certified Systemic Analyst Professional)


Γίνε Επαγγελματίας Συστημικός Αναλυτής με άδεια άσκησης επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων. Το NEW YORK COLLEGE σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών σας προσφέρουν το Mastering Program CSAP (Certified Systemic Analyst Professional).

Ένα Executive Πρόγραμμα Σπουδών με διάρκεια 9 μήνες για τη Θεωρητική κατάρτιση και 9 μήνες Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με Ηγέτες στον κλάδο των Επιχειρήσεων. Εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση για επίλεκτα στελέχη που θέλουν να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό της σύγχρονης αγοράς.

Για ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 9015172 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας (αριστερά).

 


Λεπτομέρειες
 • Για στελέχη

 • Για Επιχειρήσεις

 • Μόρια Δημοσίου

 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

 • Ενδιαφέρον

Για στελέχη

Οφέλη Στελέχους από το CSAP για Εργασία σε Επιχειρήσεις και σε Υπηρεσίες

 • Ενίσχυση Ευκαιριών Εργασίας και Προαγωγών: Το CSAP και το ΝEW YORK COLLEGE σε κάνουν Πιστοποιημένο Επαγγελματία.
 • Αναβάθμιση Τυπικών Προσόντων: Το CSAP και το ΝEW YORK COLLEGE σε αναβαθμίζουν στην ανταγωνιστική αγορά.
 • Μοναδική Επαγγελματική Διαφοροποίηση: Το CSAP και το ΝEW YORK COLLEGE σε κάνουν να ξεχωρίζεις.
 • Βελτίωση Επαγγελματικής Εικόνας: Το CSAP και το ΝEW YORK COLLEGE αλλάζουν τη χωροθέτησή σου στην αγορά.
 • Ενίσχυση Επαγγελματικής Δικτύωσης: Το CSAP και το ΝEW YORK COLLEGE διευρύνουν τις επαφές σου.
 • Αποδεδειγμένη Εφαρμοσμένη Εμπειρία: Το CSAP και το ΝEW YORK COLLEGE αποδεδειγμένα προσφέρουν πρακτική εμπειρία.
 • Υποστήριξη στην Προετοιμασία για Πιστοποίηση κατά PMI: Το CSAP και το ΝEW YORK COLLEGE είναι πάντα μαζί σου.
 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στην Αγορά: Το CSAP και το ΝEW YORK COLLEGE σου δίνουν εργαλεία να κάνεις τη διαφορά.
 • Μόρια Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Δημοσίου: Το CSAP και το ΝEW YORK COLLEGE είναι σημαντικοί μοχλοί στη διοικητική σου εξέλιξη.

Για ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2109015172 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας (αριστερά).

Για Επιχειρήσεις

Οφέλη από το CSAP για τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς

 • Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας.
 • Αύξηση της Παραγωγικότητας.
 • Ανάπτυξη των Στελεχών της.
 • Δημιουργία Σύγκλησης Απόψεων και Συνοχής Ομάδων της.
 • Αναβάθμιση των Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Στελεχών.
 • Αύξηση της Αποδοτικότητας.
 • Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας.

Για ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2109015172 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας (αριστερά).

 

Μόρια Δημοσίου

Μόρια Δημοσίου Διοικητικής Εξέλιξης: Το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα με Πιστοποίηση αξιολογήθηκε με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει το Δημόσιο και έχει επιπλέον πιστοποιηθεί από το Δημόσιο με κωδικό πιστοποίησης 328.

Με βάση την Πιστοποίηση του Δημοσίου, το CSAP παρέχει 50 Μόρια Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στους εν ενεργεία Δημοσίους Υπαλλήλους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, που επιτυχώς έχουν ολοκληρώσει όλα τα στάδια του CSAP Επαγγελματικού Προγράμματος. Τα μόρια αυτά μετρούνται επιπλέον τυχόν μορίων από τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ή/και διδακτορικό) που τυχόν έχει ο υπάλληλος και δεν συμψηφίζονται.

Επιπλέον Ευκαιρίες που προσφέρει η επιτυχής ολοκλήρωση της Μελέτης Πιστοποίησης που εντάσσεται στο δεύτερο στάδιο του CSAP Προγράμματος.

Διευκρινίζεται ότι οι εν ενεργεία Δημόσιοι Υπάλληλοι, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που παρακολουθούν το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου δύνανται να πραγματοποιήσουν το δεύτερο στάδιο της Μελέτης Πιστοποίησης στην Υπηρεσία τους, την οποία παρουσιάζουν υποχρεωτικώς σε ένα από Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) και δύνανται να λάβουν από την Υπηρεσία τους, επιπλέον των 50 παραπάνω μορίων, 80 Μόρια κατόπιν σχετικής ειδικής απόφασης της Υπηρεσία τους. Τα μόρια αυτά διεκδικούνται από τον ίδιο τον υπάλληλο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του CSAP, δίδεται η δυνατότητα στο CSAP Πρόγραμμα και στη διαδικασία ανάπτυξης της Μελέτης Πιστοποίησης, ένα μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του υπό πιστοποίηση Δημοσίου Υπαλλήλου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, να είναι ένας εκ των Προϊσταμένων του, ο οποίος θα παρακολουθεί τη δυνατότητα υλοποίησης της Μελέτης Πιστοποίησης στην Υπηρεσία του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή ο Προϊστάμενος δύναται να εισηγηθεί στην Υπηρεσία την ηθική αμοιβή του επαίνου του υπαλλήλου και ο υπάλληλος, μετά από σχετική απόφαση της Υπηρεσίας του, λαμβάνει από την Υπηρεσία του επιπλέον 70 Μόρια. Τα μόρια αυτά διεκδικούνται από τον ίδιο τον υπάλληλο.

Τα Μόρια Δημοσίου είναι σημαντικά και προσμετρούνται στην αξιολόγηση για την εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού στην ιεραρχία με βάση το Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων ως ο Νόμος εκάστοτε ορίζει.

Video Conferencing για Live Παρακολούθηση Διαλέξεων του CSAP από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της αλλοδαπής

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων για τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα του CSAP

Μετά τη  Συνεργασία που σύναψε το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΔΕΕ) με το CSAP Mastering Program του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΔΙΒΙΜ) καθώς και με την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ):

 • Τα πιστοποιημένα πρόσωπα του CSAP Προγράμματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, θα αναγνωρίζονται επίσημα από το ΔΕΕ ως Επαγγελματίες Συστημικοί Αναλυτές και η ΕΕΣΜ ως εξωτερικός φορέας πιστοποίησης του CSAP θα συντηρεί το Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων το οποίο θα μεταβιβάζει στο ΔΕΕ σε ετήσια βάση.

 • Το ΔΕΕ δύναται να εκδίδει το έγγραφο «Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Συστημικού Αναλυτή» στους απόφοιτους του CSAP Προγράμματος που είναι μέλη του ΔΕΕ για το χρονικό διάστημα διάρκειας της Πιστοποίησης που προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την ΕΕΣΜ. Οι κατέχοντες τη σχετική άδεια δύνανται να υπογράφουν μελέτες που χρησιμοποιούν συστημικά εργαλεία (συστημικές μεθοδολογίες και σχετικό λογισμικό), επίσης μελέτες στις οποίες εντάσσεται η διαχείριση των έργων (project management) [σημαντικό μέρος του CSAP Προγράμματος], να συμμετέχουν σε έργα Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα που να απαιτείται η ύπαρξη Συστημικού Αναλυτή και να εξασκούν το επάγγελμα του Συμβούλου Επιχειρήσεων με Συστημικά Εργαλεία.

Ενδιαφέρον

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα αριστερά, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo CSAP Mastering Program με Πιστοποίηση και με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων.

Τo CSAP Πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθήσετε και ζωντανά από οποιαδήποτε μέρος ευρίσκεστε ακόμα και στην αλλοδαπή, μέσω του notebook, του ipad ή/και του smart phone σας.

Για την Αίτηση Εγγραφής και περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 90 15 172.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO


Το New York College, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) πραγματοποιούν το Mastering Program CSAP (Certified Systemic Analyst Professional), το οποίο ως Executive Program προσφέρει Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων. Το CSAP είναι πιστοποιημένο από το Δημόσιο (ΚΠ 328) και κατά ISO 9001. To CSAP επιπλέον ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά το ISO 17024.

Για ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2109015172 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας (αριστερά).

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe