ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίεςΜε την αποστολή αυτού του εντύπου συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
Μεταπτυχιακό στα Νομικά

Μεταπτυχιακό στα Νομικά


Το Master 2 in International Economic Law παρέχει στους φοιτητές μια λεπτομερή γνώση εμβάθυνσης των ζητημάτων του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και του Δικαίου των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας και της διεθνούς οικονομικής ανάπτυξης.

Η Νομική Σχολή του Γαλλικού Universite Toulouse 1 Capitole  είναι η δεύτερη σημαντικότερη στη Γαλλία, μαζί με εκείνη του Μπορντώ και μετά των Παρισίων και από τις σπουδαιότερες στην Ευρώπη με έτος ίδρυσης το 1970.

Το Universite Toulouse 1 Capitole βρίσκεται στη λίστα των 100 καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης με έτος ίδρυσης το 1229 από τον Βασιλιά Saint Louis, προσφέροντες πανεπιστημιακές σπουδές υψηλού επιπέδου.


Λεπτομέρειες
 • Πρόγραμμα Σπουδών

 • Καριέρα

 • Καθηγητές

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

 • Ενωσιακό Δίκαιο - European Union Law
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού – Competition
 • Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών – International Trade Law
 • Πνευματική/Βιομηχανική Ιδιοκτησία – Intellectual Property Law
 • Δίκαιο ΜΜΕ – Media Law
 • Τραπεζικό & Χρηματιστηριακό Δίκαιο – Banking Law/Capital Markets Law
 • Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο – International Business Law
 • Διεθνής Διαιτησία – International Commercial Arbitration
 • Διεθνές και Ενωσιακό Φορολογικό Δίκαιο – International & E.U. Tax Law
 • Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο Συμβάσεων – International & Comparative Contract Law
 • Διεθνές και Συγκριτικό Εταιρικό Δίκαιο – International & Comparative Company Law
 • Διεθνές Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο – International Public Economic Law
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα & Προστασία Ιδιοκτησίας – ECHR & Property
 • Δημόσιοι Διαγωνισμοί/Συμβάσεις – Public Tenders/Procurement
 • Διεθνείς  Επενδύσεις – International Investments

Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

 • Εργασίες
 • Παρουσιάσεις
 • Ασκήσεις προσομοίωσης, εικονικές δίκες
 • Ομαδικές εργασίες
 • Γραπτές Εξετάσεις
 • Αξιολόγηση των φοιτητών μέσω της συμμετοχής τους στο μάθημα
 • Μεταπτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία ή νομικές υπηρεσίες επιχειρήσεων, με υποβολή έκθεσης αναφοράς της άσκησης

Διάρκεια

Το Master 2 in International Economic Law περιλαμβάνει 18 μαθήματα και διπλωματική εργασία. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1 χρόνος και τα μαθήματα διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο.

Quick Info

Προϋποθέσεις εισαγωγής

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, 4 ετών φοίτησης, με σύνολο ακαδημαϊκών μονάδων 240 ECTS.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (ΙΕLTS 7.0 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό ή επίπεδο γλώσσας Β2 και πάνω, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για γλώσσες-, ή Proficiency in English).
 • Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη.
 • Ακαδημαϊκές Μονάδες: 1200 CM/60 credits

Καριέρα

Το Master 2 in International Economic Law προσδίδει στους κατόχους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας σε οποιοδήποτε τομέα νομικής απασχόλησης. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αποτελέσει ένα πρόγραμμα πανεπιστημιακού επιπέδου για εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν επιτυχημένοι Νομικοί, Δικαστές, Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι σε επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς που απασχολούνται στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, αλλά και για όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στους κλάδους Οικονομίας και Δικαίου.

Καθηγητές

Διευθυντής του Προγράμματος Master2 in International Economic Law

Lukas Rass-Masson, έτος γέννησης 1983, Καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου Πανεπιστημίου Toulouse 1 Capitole, Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Σχολής του Πανεπιστημίου Toulouse 1 Capitole.

Συντονιστής του Προγράμματος Master2 in International Economic Law
Γεώργιος Φουφόπουλος, έτος γέννησης 1968, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ, DEA Droit Public Πανεπιστήμιο Paris II, DEA Droit Fiscal Πανεπιστήμιο Paris II, Πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δ/ντης Φορολογικών Θεμάτων στο Νομικό Περιοδικό «Δίκαιο Εταιρειών & Επιχειρήσεων», Επικεφαλής της Υποδιεύθυνσης Υποθέσεων Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου του Ομίλου Εθνικής Τραπέζης.

Καθηγητές

Mathieu Carpentier, έτος γέννησης 1984, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Toulouse 1 Capitole

Laurent Grosclaude, έτος γέννησης 1967, Επικ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Toulouse 1 Capitole

Βασίλειος Καραγιάννης, έτος γέννησης 1969, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Βρυξελλών, LLM στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, Πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διδάσκων στο  Πάντειο Πανεπιστήμιο (2009-2018), Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Εταίρος δικηγορική εταιρεία KLC.

Νικόλαος Καραμητσάνης, έτος γέννησης 1967, DEA στο Εμπορικό Δίκαιο Πανεπιστήμιο Nancy III, LLM στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού King’s College University of London, Πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Νομικός Σύμβουλος Ομίλου επιχειρήσεων ΤΙΤΑΝ, μέλος Επιτροπής Ανταγωνισμού 2001-2006.

Ιωάννης Λιναρίτης, έτος γέννησης 1976, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΜΒΑ International Banking and Finance University of Birmingham (Birmingham Business School), Πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

OanaAndéea Macovei, έτος γέννησης 1981, Λέκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου Πανεπιστημίου Toulouse 1 Capitole

Γεώργιος Μπούρας, έτος γέννησης 1967, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αμβούργου, LLM στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Πανεπιστήμιο Αμβούργου, Πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Sandrine Tisseyre, έτος γέννησης 1982, Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Toulouse 1 Capitole

Ευτύχιος Χωριατάκης, έτος γέννησης 1968, DEA, Private International Law & International Commercial Law, University of Paris I, Diplôme de droit comparé, University of Paris II, DEA, History of Law and Institutions, University of Paris II,  Πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Εταίρος «Μούργελας & Συνεργάτες Δικηγ. Εταιρεία»

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


 1. Ένας νομικός Πανεπιστημιακός Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών που εγγυάται επαγγελματική και ακαδημαϊκή πρόοδο παρέχοντας τις κατάλληλες βάσεις για μια λαμπρή σταδιοδρομία στα Νομικά.
 2. Η Νομική Σχολή του Universite Toulouse 1 Capitole είναι η 2η σημαντικότερη στη Γαλλία και από τις σπουδαιότερες στην Ευρώπη. Βρίσκεται στη λίστα με τις 100 πιο αξιόλογες σχολές παγκοσμίως Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Πανεπιστημιακών Σχολών.
 3. Το Master 2 in International Economic Law επικεντρώνεται στους πολύ σημαντικούς τομείς του Δικαίου Επιχειρήσεων και του Οικονομικού Δικαίου σε Διεθνή και Ευρωπαϊκή διάσταση δίνοντας αναγνωρισμένη ειδίκευση, για την Ελλάδα και το εξωτερικό, με 18 εξειδικευμένα μαθήματα φοίτησης.
 4. Τα μαθήματα παραδίδονται από 7 Γάλλους Καθηγητές του Πανεπιστημίου της Τουλούζης και 6 Έλληνες διακεκριμένους και εξειδικευμένους Νομικούς.
 5. -Διεθνούς κύρους προσκεκλημένοι σε διαλέξεις με ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία.
NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe